Vi designer kommunikation

for byggeri og bolig

Hos Convince gør vi ikke tingene sværere end de er. Vi tænker vores løsninger ud fra en enkel model, hvor vi hele tiden afvejer de grundelementer, der skal til, for at kommunikationen virker: Relevans, Særpræg, Dækning og Frekvens. Det afgørende er så, hvordan ingredienserne doseres.

Vores 6 indsatsområder

Hos Convince arbejder vi ud fra seks indsatsområder. Mere skal der ikke til for at definere et brand, kortlægge en målgruppe, vælge mediekanaler og fortælle en god historie. Vi stiller de udfordrende spørgsmål, graver lidt dybere, tænker os om og sammen skaber vi jeres effektive salgskommunikation. 

Brand DNA

Hvis et brand vil huskes, skal der være noget at blive husket for. Det gælder om at få knyttet de rette værdier til brandet. Med støtte i vores brandpyramide hjælper vi med at definere og formulere det DNA, der gør brandet unikt. Vi finder den grundfortælling, der giver kommunikationen en tydelig og personlig tone, og som understøtter de visioner, værdier og kompetencer, der ligger i brandet og i virksomheden. 

Research

Den rigtige strategi kræver indsigt. Og indsigt bygger på evnen til at turde stille de rigtige spørgsmål. Hos Convince udvikler vi spørgsmålene, så vi får det materiale, vi skal bruge, for at lave de relevante analyser, som kaster lys over virksomheden, markedpositionen og ikke mindst kunderejsen. Vores holdning er, at en vellykket marketingsstrategi starter med et solidt forarbejde, der sikrer en effektiv eksekvering. 

Medier

De medier, der virkede i går, virker ikke nødvendigvis i morgen. Groft sagt. For mediebilledet ændrer sig hurtigere og hurtigere. Hos Convince råder vi over helt unikke redskaber – bl.a. vores digitale markedsføringskoncept – der både gør medievalget uhyre præcist, og som giver gennemslagskraft i mediebilledet. 

Design

Når vi siger design, så er det den brede definition, vi har i hovedet. Vi mener nemlig, at det kræver viden og faglig kompetence, hvis kommunikationen skal designes, så den både er æstetisk, overraskende og effektiv. Hos Convince designer vi den visuelle identitet, sprog og tone med kreativt mod. 

Redaktion

Gode historier skal fortælles. Opgaven består i at fortælle dem på den rigtige måde og det rigtige sted. Medierne åbner for et utal af muligheder, men hos Convince lægger vi vægt på at agere kompetent og kritisk, så f.eks. de sociale medier benyttes på den rette måde, så budskabet står renest, tydeligt og i overensstemmelse med brandets DNA. 

Konvertering

Jeres markedsføring skal føre til noget målbart. Det handler om, at et besøg bliver til en interaktion, og at et lead bliver til et slag. Vi iscenesætter alle marketingaktiviteter i jeres kunderejse, der kortlægger i researchfasen. Vi har analyseret købsadfærden og følger nu jeres potentielle kunder igennem deres købsproces. I denne proces bearbejder vi kommunikationen i faserne paid, owned og earned der sikrer, at vi møder kunden det rigtige sted, med det rigtige budskab, på det rigtige tidspunkt. 

Det handler ikke om mavefornemmelser. Det handler om viden! Kun ved at kende sin målgruppe, og forstå sine mediekanaler, kan man håndtere data på en effektfuld måde

Bo Dahl Andersson, 
Bureauchef hos Convince

Kommunikation med omtanke skaber resultater

Gode resultater kommer sjældent af sig selv. Det er ofte resultatet af en indsats, hvor man har gjort de rigtige ting, rigtigt  – over tid.
Nedenfor kan du finde inspiration i vores casebooks, der dels præsentere resultaterne i forskellige kundecases, men som også viser eksempler på kommunikationens enkle virkemidler.

Vi har også løst opgaver for

Om Convince

Vores organisation er bygget op omkring 2 generationer. De erfarne kræfter med +20 års erfaring fra bureau- og medieverdenen, og de nye young talents med den indfødte digitale forståelse. Sammen udfordrer vi hinandens tilgang til udviklingen af effektiv kommunikation, et krydsfelt der kan aflæses på bundlinjen.

Vi arbejder med et strategisk afsæt, så kommunikationen får retning, fokus og prioritering. Altid med respekt for de ressourcer, der er til rådighed. Vi samler de løse ender i kommunikationen i en rød tråd med reference til brandets DNA. Ingen forbrugere og indkøbere savner mere information, men værdsætter kommunikation med kvalitet og relevans. Vi ønsker derfor at forenkle for at forstærke.

Book 1 times gratis konsulentmøde
og få 6 gode råd til mere omtanke
og struktur i Jeres salgskommunikation